PyCon Thailand 2018

Pycon Thailand Logo

PyCon Thailand 2018

16-17 มิถุนายน
กรุงเทพมหานคร

บัตร

ตั๋ว early bird หมดแล้ว! รีบซื้อตั๋วแบบธรรมดาก่อนที่จะหมดเหมือกันนะครับ

meet our keynote speaker

Wes McKinney (portrait)

Wes McKinney

http://wesmckinney.com

Wes McKinney ได้สร้างซอฟท์แวร์เพื่อการจัดการข้อมูลและการคำนวณสถิติที่ใช้งานง่ายและมีความเร็วสูง โดยระบบส่วนมากถูกพัฒนาในภาษา Python ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เขาเป็นที่รู้จักจากการเริ่มพัฒนาโปรเจค Pandas และเขียนหนังสือชื่อ Python for Data Analysis และยังเป็นผู้สนับสนุน Arrow, Kudu (ช่วงเริ่มต้น) และโปรเจค Parquet ภายใต้มูลนิธิ Apache Software

Schedule

Wow. Thanks for the heap of submissions. We will publish our final conference schedule in the coming weeks

ผู้ให้การสนับสนุน

พบกับหนังสือแจ้งรายละเอียดโครงการสำหรับผู้สนับสนุนเร็วๆ นี้

ลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุน