15-16 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 2

Pycon

Thailand

กรุงเทพ

Pycon is back! Join us for a two day
conference for developers in the
heart of Bangkok.

upside down city

PYCON THAILAND จะเริ่มใน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ขอรับตั๋ว

Keynote Speakers

Adam Paszke

ผู้คิดค้นและพัฒนา PyTorch.

https://pytorch.org/

Adam Paszke เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาPyTorch แม้จะอยู่ในช่วงต้นอาชีพของเขา แต่เขาก็มีประสบการณ์หลายปีในการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่น Facebook AI Research และ NVIDIA ในปัจจุบันเขาได้สำเร็จการศึกษาในเอกทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มหาวิทยาลัย University of Warsaw เขามีความสนใจในด้าน ทฤษฎีกราฟ (Graph theory), ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming language), ขั้นตอนวิธี (Algorithm) และ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)

Dr Russell Keith-Magee

Founding Apiarist at @pybeeware.
@djangoproject Core Developer

https://pybee.org

Dr Russell Keith-Magee เป็นผู้ก่อตั้งโปรเจค BeeWare project ซึ่งพัฒนาเครื่องมือแบบ GUI และ library เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และเขายังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงถึง 13 ปี ในทีมผู้พัฒนาหลักของ Django (Django core team) และมีประสบการณ์สูงถึง 5 ปีในการเป็นประธานมูลนิธิ Django Software Foundation. ในแต่ละวันที่เขาทำงาน เขาเรียบเรียงเวิร์กโฟลว์ข้อมูลสำหรับ Survata.
เขาเป็นผู้ที่ขึ้นพูดอยู่บ่อยครั้งในงานสัมมนาเชิงวิชาการ (Conferences) ที่เกี่ยวข้องกับ Python และ Django รอบโลก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นผู้พัฒนา FLOSS, ผู้ดูแลชุมชน และ ผู้ก่อตั้ง startup (แต่ไม่สำเร็จ)เขาอาศัยอยู่ที่ประเทศ Whadjuk Noongar (รุ้จักกันในนาม Perth ใน ออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia).