This content is also available in: English

หลักจริยธรรม

เป็นมิตร

เป็นมืออาชีพ

ทีมจัดงานมีสิทธิ์ที่จะขอปฏิเสธคุณโดยไม่มีข้อแม้

สามารถพบเราได้ทันทีหากคุณมีปัญหา

ทีมผู้จัดงานการประชุม PyCon Thailand ทุ่มเทที่จะมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและคุ้มค่าแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน งาน PyCon Thailand เป็นงานประชุมที่ทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมเสมอกัน ปราศจากการล่วงละเมิดและการข่มขู่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานร่วมกันในชุมชนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (developer) และโปรแกรมเมอร์ (programmer) ที่ใช้ภาษา Python

เราให้ความสำคัญแก่สมาชิกแต่ละคนที่เข้าร่วมงานที่เกี่ยวกับ Python เป็นอย่างมาก เราต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับประสบการณ์ที่เราจะได้มาแชร์ร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เรามุ่งหมายไว้ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนควรจะต้องเคารพผู้เข้าร่วมงานคนอื่น ไม่ใช่แค่งาน PyCon Thailand แต่รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย

ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตรงกัน ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป (attendees) ผู้พูด (speakers) ผู้จัดงานแสดง (exhibitors) ผู้จัดงาน (organizers) และอาสาสมัคร (volunteers) ควรจะอ่านและปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ ซึ่งยึดถือตามหลักจรรยาบรรณของมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพธอน (Python Software Foundation)

สรุปสั้น ๆ

ทีมผู้จัดงานตั้งใจที่จะให้ PyCon Thailand เป็นงานประชุมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เราต้องการที่จะไม่มีการข่มขู่คุกคามเกิดในงาน ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ ความพิการ รูปลักษณ์ภายนอก ขนาดตัว เชื้อชาติ หรือศาสนา เราจะไม่นิ่งดูดายต่อการคุกคามต่อผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม

การสื่อสารทุกรูปแบบต้องเหมาะสมสำหรับผู้ฟังที่เป็นมืออาชีพที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน

 • เคารพและสุภาพกับผู้เข้าร่วมงานคนอื่น
 • ไม่ด่าท่อ ต่อว่า หรือดูถูกผู้เข้าร่วมงานคนอื่น
 • ปฏิบัติตัวให้เป็นมืออาชีพ
 • การคุกคาม การแบ่งเพศ การเหยียดสีผิว หรือมุกตลกที่รุนแรงนั้นไม่เหมาะสมกับงาน PyCon ผู้ร่วมงานทุกคนที่ฝ่าฝืนกฏเหล่านี้จะถูกเชิญออกจากงานโดยไม่มีการคืนเงิน โดยจะพิจารณาตามวิจารณญาณของผู้จัดงาน

เราขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เป็นงานที่อบอุ่นและเป็นมิตรสำหรับพวกเราทุกคน

ชุมชนของเรา

 • เปิดรับสิ่งต่าง ๆ จากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้หรือรู้อยู่แล้ว รวมถึงปัญหาและข้อคิดเห็น
 • ให้ความสนใจกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชน
 • ขอบคุณความทุ่มเทและความพยายามของผู้ที่ช่วยจัดงาน
 • เคารพต่อความคิดเห็นผู้อื่น
 • วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และระมัดระวัง (คิดก่อนพูด)
 • เอาใจใส่ต่อความความรู้สึกของผู้อื่น
 • มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน
 • มีความเคารพซึ่งกันและกัน
 • ยอมรับต่อคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ เมื่อเราไม่เห็นด้วย เราควรจะค่อย ๆ อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสุภาพและนอบน้อม

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

 • การคุกคามผู้เข้าร่วมงานคนอื่นไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม
 • การข่มขู่โดยเจตนา รวมถึงไปการแอบสะกดรอยตาม
 • การบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้คุกคามหรือล่วงละเมิดผู้อื่น
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ที่อยู่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้ภาษาที่ก้าวร้าวและรุนแรงหรือคุกคามผู้อื่น
 • การยุยงให้ผู้อื่นใช้ความรุนแรง เช่น ยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง
 • สร้างหรือแอบอ้างบัญชีผู้ใช้ (online account) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปคุกคามคนอื่น
 • การใช้ภาษาหรือภาพทางเพศที่ไม่เหมาะสมในงานประชุม
 • ดูถูก สบประมาท เยาะเย้ยและเล่นมุกตลกที่ใช้วาจาหยาบคายและไม่เคารพคนอื่น
 • การด่าหรือสาปแช่งคนอื่น
 • พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยไม่รับความยินยอมจากอีกฝ่าย เช่น การกอด การถูหลัง
 • การติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัวทั้ง ๆ ที่อีกฝ่ายไม่ต้องการหรือขอร้องให้หยุด

นโยบานด้านอาวุธ

ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในงาน PyCon หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพธอน (Python Software Foundation) โดยเด็ดขาด

อาวุธที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม เช่น

 • ระเบิด
 • ดอกไม้ไฟ
 • ปืน
 • มีดขนาดใหญ่ เช่น ดาบหรือกระบี่ นอกจากนี้ "อาวุธ" ในที่นี้ยังรวมไปถึงอุปกรณ์หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่สามารถทำร้ายหรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บได้อีกด้วย หากใครก็ตามที่พกพาอาวุธเข้ามาในงานจะถูกเชิญออกจากงานทันทีและจะสามารถกลับเข้ามาในงานได้อีกครั้งเมื่อปราศจากอาวุธดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ผลที่ตามมา

ถ้าผู้เข้าร่วมงานแสดงพฤติการที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณฉบับนี้ ทางผู้จัดงานจะดำเนินการจัดการต่อพฤติการดังกล่าวด้วยความเหมาะสมที่สุด เช่น ว่ากล่าวตักเตือนหรือเชิญผู้ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณดังกล่าวออกจากเชิญโดยไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดสามารถดูได้ที่ Enforcement Procedures

เราขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติการจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างเคร่งครัดและแสดงความมีน้ำใจไมตรีจิตต่อผู้เข้าร่วมงานคนอื่น

การบังคับใช้จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมและจะถูกนำไปปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน PyCon Thailand ดังต่อไปนี้

 • ผู้จัดงาน
 • ผู้พูด
 • ผู้บรรยาย
 • ผู้ร่วมบรรยาย
 • ผู้สอน
 • ผู้จัดแสดง
 • อาสาสมัคร
 • ผู้เข้าร่วมงานทุกคน

จรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมและจะถูกนำไปใช้กับพื้นที่และสถานที่ต่าง ๆ ในงาน PyCon ดังต่อไปนี้

 • พื้นที่จัดงานทุกพื้นที่
 • เวที
 • ห้องจัดกิจกรรม
 • ห้องบรรยาย
 • ห้องนำเสนอ
 • ห้องประชุม
 • ห้องพักผ่อนของผู้จัดงาน
 • พักผ่อนของผู้พูด
 • บริเวณรับประทานอาหาร
 • บริเวณตัดงานปาร์ตี้
 • ทางเดิน บันได บันไดเลื่อน ลิฟต์

จรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย ดังต่อไปนี้

 • การแสดงความคิดเห็นบนแอพพลิเคชันของงาน PyCon
 • การแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของงาน PyCon
 • การแสดงความคิดเห็นต่อ hashtag ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน PyCon

ผู้จัดงานจะดำเนินการใช้จรรยาบรรณฉบับนี้ตลอดการจัดงาน

โซเชียลมีเดียของ PyCon

จรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมและจะถูกนำไปใช้กับกิจกรรมหรือพื้นที่ออนไลน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมทั้งหมดที่ของ PyCon Thailand ที่ถูกดูแลอยู่บนเว็บไซต์ https://th.pycon.org/ และ pyconthailand.com
 • โซเชียลมีเดีย (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น) ที่จัดการโดย PyCon Thailand

จรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมและจะถูกนำไปปฏิบัติกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียของ PyCon Thailand ดังต่อไปนี้

 • ผู้จัดการ (admins)
 • ผู้ดูแล (maintainers)
 • นักวิจารณ์ (reviewers)
 • ผู้สนับสนุน (contributors)
 • สมาชิกของชุมชนทุกคน (all community members)

ทางทีมผู้จัดงาน PyCon Thailand ยินดีรับเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือกฎต่าง ๆ ที่ระบุในจรรยาบรรณ ถ้าหากเราพบว่ามีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นจริงบนโซเชียลมีเดียของ PyCon Thailand เราจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลสื่อโซเชียลมีเดียนั้น ๆ ทันทีเพื่อให้ดำเนินการจัดบุคคลดังกล่าวที่ฝ่าฝืน ในกรณีที่ทางผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลปฏิเสธ เพิกเฉย ไม่รู้เห็น หรือไม่เห็นด้วยต่อร้องเรียนการฝ่าฝืนนั้น ทางผู้จัดงาน PyCon Thailand อาจจะแจ้งไปยังมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพธอน (Python Software Foundation) ต่อไป

ติดต่อเรา

ถ้าหากคุณพบว่ากำลังมีคนฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น หรือมีความกังวลและข้อสงสัยอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล contact@pyconthailand.org

ในกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน คุณสามารถติดต่อไปยังบุคคลต่อไปนี้แบบเป็นด้วยส่วนตัวได้

 • Georgi Ker
 • Dylan Jay

ทางผู้จัดงานจะมีความยินดีอย่างยิ่งในการช่วยเหลือในการตดต่อกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของทางสถานที่จัดงานหรือทางโรงแรมในการบังคับใช้และการคุ้มครองทางกฎหมาย และโปรดอย่าลืมว่าเราให้ความสำคัญกับคุณทุกคน

ขั้นตอนการรับมือเหตุการณ์ต่าง ๆ

Procedure For Reporting Code of Conduct Incidents

Enforcement Procedures

ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การข่มขู่คุกคามประกอบไปด้วยการคุกคามโดยใช้วาจาและกาย ซึ่งรวมถึงไปการคุกคามทางเพศ ความรุนแรง การไร้ความสามารถ การแสดงออกทางกาย ขนาดร่างกาย เชื้อชาติ ศาสนา ภาพลักษณ์ในสังคม การข่มขู่ที่ไตร่ตรองไว้แล้ว การแอบสะกดรอยตาม การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอที่ไม่ได้รับอนุญาต การขัดขวางงานประชุม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ

ใบอนุญาต

จรรยาบรรณฉบับนี้ถูกเผยแพร่และได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License

7f5b7bd6-7baf-4700-acac-5838da760054

อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จรรยาบรรณฉบับนี้ได้การส่งต่อมาจากตัวอย่างนโยบายจรรยาบรรณของ Geek Feminism wiki, created by the Ada Initiative and other volunteers ซึ่งเผยแพร่และได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Zero license . จรรยาบรรณฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขและปรับปรุงโดย Sage Sharp of Otter Tech

จรรยาบรรณฉบับนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงโดยอ้างอิงจรรยาบรรณฉบับอื่น ๆ ดังนี้

Contact